Pozycjonusz

Traidenis-Pol Sp.z o.o.

Nasza polsko-litewska spółka Traidenis-Pol powstała w 2007 roku i od tego czasu proponuje swym klientom różnego rodzaju rozwiązania związane z oczyszczaniem ścieków. W naszej ofercie znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków NV, biologiczne oczyszczalnie ścieków HNV, zbiorniki z żywicy poliestrowej GRP, separatory substancji ropopochodnych, przepompownie ścieków, jak i również zbiorniki modułowe. Swym klientom doradzamy, projektujemy, montujemy, uruchamiamy nasze rozwiązania.

  • +48 734 000 734
  • Warmińsko-mazurskie, Olecko 19-400, ul. Gołdapska 31

Lokalizacja firmy na mapie: